Sản phẩm

Libra Việt Nam cam kết tất cả nguyên liệu có xuất xứ rõ ràng, 100% nguồn gốc từ tự nhiên. Sản phẩm được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, hệ thống quản lý chất lượng quốc tế đảm bảo An Toàn Thực Phẩm
Sản phẩm Libra
Libra Việt Nam áp dụng và tuân thủ các hệ thống quản lý chất lượng tiêu chuẩn quốc tế như Hệ thống quản lý An toàn thực phẩm ISO 22000; Chứng nhận sản phẩm đạt yêu cầu về các thành phần và hội đủ điều kiện trong sản xuất và đáp ứng yêu cầu tiêu chuẩn Halal… cũng như áp dụng, tuân thủ các quy trình, quy định nghiêm ngặt, khoa học nhất về quản lý sản xuất và an toàn thực phẩm.
0.02137 sec| 1705.227 kb