Chúng tôi đang tuyển dụng

KẾ TOÁN VẬT TƯ & GIÁ THÀNH

KẾ TOÁN VẬT TƯ & GIÁ THÀNH

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2023
NHÂN VIÊN MUA HÀNG

NHÂN VIÊN MUA HÀNG

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 30/04/2023
THỦ KHO THÀNH PHẨM

THỦ KHO THÀNH PHẨM

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
QUẢN LÝ NHÂN SỰ

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

NHÂN VIÊN THIẾT KẾ ĐỒ HỌA

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2023
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THUẾ

Số lượng: 01 (Nam hoặc Nữ)
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/10/2020
THƯ KÝ BỘ PHẬN KINH DOANH ADMIN

THƯ KÝ BỘ PHẬN KINH DOANH ADMIN

Số lượng: 01 nữ
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2020
NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

NHÂN VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU

Số lượng: 01 Nam hoặc Nữ
Địa điểm: CÔNG TY TNHH LIBRA VIỆT NAM
Hạn nộp hồ sơ: 31/05/2020
0.08350 sec| 1772.859 kb